Poslednjih decenija širenju prakse gledanja u Sunce je doprineo Hira Ratan Manek predstavljanjem jednostavne procedure za proces gledanja u Sunce. Hira je rođen 1937 godine u Indiji. Nakon završenih studija mašinstva radio je u porodičnoj brodarsko-trgovačkoj kompaniji sve do 1992. godine kada je otišao u penziju i započeo ozbiljno proučavanje solarne joge, nadograđujući time sopstveno interesovanje za ovu praksu još od svoje 25.godine života, u tradiciji starih Egipćana, Grka i američkih Indijanaca. U svojoj trogodišnjoj praksi je eksperimentisao i na osnovu stečenih iskustva i zapažanja formulisao je process ovde izložen.

Od juna 1995 Hira Ratan Manek živi od energije Sunca i vode i povremeno zbog socijalnih kontakata uzima čaj, kafu ili mleko sa maslacem. Do sada je imao 3 stroga, dugotrajna posta tokom kojih je primao samo energiju Sunca i vodu. U tom periodu se podvrgao istraživanjima pod nadzorom lekara, najpre 300 dana u Indiji, a zatim 411 dana u SAD-u u bolnici Tomas Džeferson, i 130 dana nadgledanja od strane naučnika koje je finansirala NASA. Tim od dvadesetak lekara dobrovoljaca ga je nadgledao 24 sata u bolničkom apartmanu koji je iznajmljen za tu priliku, kako bi bilo sigurno da ništa ne jede. Uporedo je sprovedeno ispitivanje svih njegovih telesnih funkcija čime je potvrđeno njegovo odlično zdravstveno stanje. Nakon toga je počeo da prenosi svoja iskustva o solarnoj jogi širom sveta. Godišnje održi preko 200 predavanja u Evropi i svetu i do sada je dao veliki broj intervjua širom sveta. U svojim predavanjima Hira naglašava da svrha solarne joge nije da se prestane sa uzimanjem čvrste hrane već da se postigne zdrav i uravnotežen život. Širom sveta hiljade ljudi koriste Hirine preporuke za gledanje u Sunce.