Neki ovu veštinu nazivaju kineska yoga. Reč Qigong (Čigong) potiče od dve kineske reči – Qi (či) znači životna energija koja se nalazi u svim stvarima u univerzumu. Druga reč „Gong“ izgovara se kao „Gung“ a znači veština koja se stvara kontinuiranom praksom. Zajedno ove dve reči znače negovanja energije, odnosno sistem vežbi koje se praktikuju za održavanje zdravlja, isceljenje i povećanje vitalnosti.

Ćigung je sistem laganih i sporih pokreta, mentalne koncentracije i dubokog abdominalnog disanja koji jača i uravnotežuje vitalnu energiju čoveka, koja se naziva „či“ ili „ki“. Ravnoteža, držanje, kontrolisano disanje i opuštenost, vitalnost i smirenje uma su dobrobiti koje se stiču redovnim vežbanjem. Što ste posvećeniji vežbanju to su i rezultati bolji – ostvarujete bolji kontakt sa prirodom, stičete integritet, samopouzdanje, celovitost što se pozitivno odražava i na posao kojim se bavite, na odnose sa ljudima i na celokupan svakodnevni život.

Ćigung ima nekoliko različitih primena:

  1. Isceljujući ćigung koji se sve čeće zove medicinski ćigung, je deo kineske medicine i preventivni metod održavanja dobrog zdravlja i samoisceljivanja. Obzirom da smo izloženi stresu ćigung nas uči kako da kontrolišemo sopstvene reakcije na stres tako da životne situacije ne uzrokuju zdravstvene poremećaje kao što su visok krvni pritisak, frustracija, anksioznost, strahovi itd. Zdravi ljudi vežbaju ćigung da bi još više poboljšali svoje zdravlje a iscelitelji ga koriste kao prevenciju za održavanje sopstvenog dobrog opšteg stanja.
  2. Spoljašnji isceljujući Qi (“či” ili “ki” ili “ći”) (Wai Qi Zhi Liao). Ovaj sistem uključuje sofisticirani sistem zdravstvene procene i tretman bez kontakta takozvani spoljašnji isceljujući ći. Iscelitelj uči kako da se otvori ka isceljujućoj energiju prirode da je propusti kroz svoje telo, a takođe razvija senzitivnost na enegetsko polje ljudima sa kojima radi i time povećava efikasnost tretmana. Ovaj sistem isceljivanja se može korisiti samostalno ili u kombinaciji sa masažom, akupunkturom ili nekom drugom teraputskom metodom. Obzirom da se tretman izvodi na distanci od tela ovaj sistem ćigunga se drži profesionalne etike koja ne dozvoljava terapeutu da dodiruje telo klijenta.
  3. Sportski ćigung (Wu Gong). U borilačkim veštinama i sportu ćigung je ključni za sticanje snage, izdržljivosti, kooridnacije, brzine, fleksibilnosti i ravnoteže, i otpornosti na povrede. Ćigung može unaprediti sposobnosti svakog sportiste.
  4. Duhovni ćigong (Fo Gong, Tao Gong). Kao duhovna disciplina ćigung vodi ka samosvesti, smirenosti i harmoniji sa prirodom. Duhovni aspekt ćigunga je nastao iz taoizma i budizma.
    Bez obzira o kojoj vrsti ćigunga se radi, svi stilovi imaju 3 zajednička elementa: svi obuhvataju pokret ili telesni položaj (posturu), tehniku disanja i mentalnu koncentraciju. U nekim praksama ćigunga su dominantne vežbe kojima se povećava “ći”, u nekima vežbe kojima se cirkuliše “ći” i koristi da očisti i isceli telo, pohrani u telu ili emituje da isceli druge.

Prakse su veoma različite i kreću se od suptilnih tai chi formi do snažnih stilova kao što je kung fu.