Na početku „vremena sna“ Sunce nije sijalo. U to vreme živela je jedna žena, koja je zato što joj je bilo zabranjeno da se uda za čoveka koga je...