Misteriozni simptomi ili Vagus nerv

Misteriozni simptomi ili Vagus nerv

Tekst pred vama je namenjen ljudima kojima „nije ništa“. Ljudima koji su obavili različite medicinske pretrage, dobili tu i tamo neki lek i koji su ispraćeni dobronamernim rečima lekara: Rezultati su dobri, nije vam ništa. A ipak pacijenti osećaju da je nešto… i to...
Anksioznost – simptomi i lečenje

Anksioznost – simptomi i lečenje

Veliki broj klijenata sa kojima sam do sada radila je patio od anksioznosti i moje lično iskustvo – kao i statistike – govore da je sve veći broj onih koje anksioznost ometa u poslu i u svakodnevnom životu i da taj broj neprestano raste. Šta je...
Moždani talasi

Moždani talasi

Šta su moždani talasi, kakvu „ulogu“ imaju u našem životu i, možda najbitnije pitanje, kakvu praktičnu dobrobit za nas i naš svakodnevni život može da ima poznavanje ovih talasa? Svakodnevne sitnice… Gotovo uvek kada se suočimo sa problemima, od...