Jogunasta ljubičica

U jednom usamljenom vrtu bejaše predivna, mirisna ljubičica, zadovoljna među svojim srodnicama, radosno zanjihana među tananim travama.

Jednog jutra, rosom namočena, podigla je glavu, oko sebe pogledala i spazila ružu visoko izraslu, tananog struka i gordo uzdignute glave, kao da je zrak svetlosti što blista sa smaragda.
Ljubičica otvori plave usne i uzdišući reče:

 • Koliko sam nesrećna među mirisnim biljem i koliko sam niska među cvetovima! Priroda me stvori malom, ništavnom; živim priljubljena uz zemlju i ne mogu da se izdignem ka nebeskom plavetnilu, niti da lice okrenem ka suncu kao što čine ruže.

Čula ruža šta govori njena suseda ljubičica, nasmejala se i rekla:

 • Baš si ti nerazumno cveće! Živiš u blagodati čiju vrednost ne znaš da ceniš! Priroda ti je darovala mir, tananost i lepotu kakvu nema mnogo mirisno bilje. Okani se naopakih želja i zločestih prohteva! Budi zadovoljna svojom sudbinom i znaj da više postižu oni što miruju, da onaj ko više traži ima nevolja.

Ljubičica odgovori:

 • Ti me tešiš, ružo, jer si sama dobila ono što si želela, i prezireš moju malenkost jer si sama velika. Teško pada pridika srećnika na srce nesrećnika, i surov je moćnik kada drži govor nejakima!

Čula priroda razgovor ruže i ljubičice pa je začuđena, povišenim tonom rekla:

 • Šta je s tobom, ljubičice, kćeri moja? Mislila sam da si skromna, zadovoljna svojim malim rastom i ponosna svojim položajem. Nisu li te ružne želje ponele, nije li ti razum pomutila prazna veličina?

Glasom punim molbe i umilnosti, ljubičica reče:

 • Moja majko velika i moćna, moja majko svemilosna, svim srcem te molim i svom dušom svojom da uslišaš moju molbu i učiniš me ružom makar samo za jedan dan.

Priroda joj reče:

 • Nisi ni svesna šta tražiš, ti ne znaš kakva se nepojmljiva stradanja kriju iza prividne veličine. Ali, ako te povećam i tvoj lik u ružu pretvorim, zažalit ćeš bez ikakvog razloga.

Onda ljubičica reče:

 • Pretvori ovo telo ljubičice u tankovitu ružu uzdignute glave. Što god da se zatim dogodi biće posledica mojih želja i ciljeva.

Priroda joj reče:

 • Uslišiću tvoju molbu, nerazumna, buntovna ljubičice, ali bićeš sama kriva ako te jadi i nevolje snađu. I priroda pruži svoje tajne, čarobne prste, dotače korenje ljubičice i ona se u trenu pretvori u predivnu ružu što nadvisuje drugo cveće i svo mirisno rastinje.

Ali popodne istoga dana nebo se prekri crnim oblacima bremenitim vihorima, pomamiše se prirodne sile, počne da grmi i seva i vrtovi stupiše u boj s jurišnim pljuskovima i vetrovima. Polomi se granje, posrnu mlado drveće, počupa se gordo cveće i samo ostade nisko mirisno rastinje, priljubljeno uz zemlju ili skriveno među liticama.

U usamljenom vrtu oluja je besnela više nego u drugim vrtovima. Oluja nije prestajala, niti su se oblaci razilazili sve dok nije cveće u njoj sasvim pokidano. U tom silnom boju spasilo se samo nekoliko ljubičica sakrivenih uz zidove vrta.

Jedna mlada ljubičica podigla je glavu, videla šta se dogodilo s cvećem i drvećem u vrtu, radosno se osmehnula i svoje prijateljice dozvala:

 • Pogledajte šta je oluja učinila s gordim i samoljubivim cvećem.

Druga ljubičica reče:

 • Mi smo uz zemlju priljubljene i zato smo se spasile oluje i vetrova.

Treća ljubičica reče:

 • Iako smo krhkog tela, oluja nas ne može savladati.

Tada kraljica ljubičica ugleda u blizini ružu koja je još juče bila ljubičica, a sada ju je oluja iščupala, vetrovi joj listove rasuli i bacili je na mokru travu pa je ličila na žrtvu koju je neprijatelj strelom pogodio. Kraljica ljubičica podiže njeno telo, pokupi joj listove i reče svojim drugama:

 • Pogledajte, kćeri moje! Pogledajte ljubičicu koju su velike želje zanele pa se u ružu pretvorila da bi se zakratko uznosila, a zatim je stradala. Neka vam ovaj prizor bude pouka!

Tada ruža na samrti zadrhta, sakupi poslednju snagu i isprekidanim glasom reče:

 • Slušajte, vi koje ne shvatate i koje se datim zadovoljavate, vi koje se oluja i vetrova plašite! Juče sam, kao vi, sedila u svome zelenom lišću, zadovoljna sudbinom. Ali je to zadovoljstvo bilo velika prepreka koja me je delila od oluja i vetrova života, ono je moj život svodilo u granice spokoja, mira i sigurnosti. Mogla sam živeti kao i vi, uz zemlju priljubljena, sve dok me zimski snegovi ne prekriju i dok ne odem, kao i moje prethodnice, u pokoj smrti i ništavila, a da ne spoznam tajne sveta, kao što ih nisu spoznale ni druge ljubičice otkako postoje. Mogla sam odustati od svojih želja i uzdržati se od onoga što po sebi nadilazi moju prirodu. Ali sam u tišini noći osluškivala i čula kako se veliki svet obraća ovome svetu: „Svrha svega što postoji jeste da stremi iza onog što postoji.“ Moja duša se tada pobunila protiv svoga stanja, moje biće je žudilo da dosegne ono što ga nadmašuje; stalno sam se protiv sebe bunila i žudila za onim što mi ne pripada, sve dok nije moja pobuna postala snažna i dok nije moja čežnja delotvornom voljom prestala. Tada sam od prirode tražila – a priroda je samo očitovanje naših potajnih snova – da me pretvori u ružu, što je ona i učinila. Priroda često preobražava svoja lica i obličja prstima čežnje i nadanja.

Ruža naglo zaćuta, zatim dodade puna ponosa i gordosti:

 • Živela sam kratko, ali kao prava kraljica. Gledala sam svemir očima ruže, slušala šaptanje etera ušima ruže i svetlost sam dodirivala ružinim listovima.

Može li neka od vas moje dostojanstvo dosegnuti?

Zatim ruža savi vrat i, glasom na umoru, još reče:

 • Ja sada umirem. Umirem, ali s nečim u duši što ni jedna ljubičica pre mene nije imala. Umirem, ali sam saznala šta ima izvan ograničenog prostora u kome sam rođena. To je prava vrednost svakog bića koje traje u vremenu. Ruža sklopi svoje listove, malo zadrhta i preminu s nebeskim osmehom na licu, s osmehom nekoga kome je život ispunio nadanja, s osmehom pobede i trijumfa, s osmehom boga.”

Halil Džubran

Isceljujući Ćigong Hua Šn – Dvodnevni ritrit na Zlatiboru

Isceljujući Ćigong Hua Šn – Dvodnevni ritrit na Zlatiboru

Datum: 17. i 18. april 2024. godine (tačno vreme početka će biti naknadno objavljeno) Učitelj: Wing Cheung iz KanadeJezik: engleski sa prevodom na srpski Cena: 260 Eur za rane uplate do 31. januara 290 Eur za uplate posle 31. januara Preduslov: nije potreban preduslov...

Hijatus hernija – Poremećaj koji ne treba potcenjivati

Hijatus hernija – Poremećaj koji ne treba potcenjivati

Tema ovog teksta je hijatus hernija (kila na želucu, želudačna kila), poremećaj od kojeg pati veliki broj ljudi mada mnogi to i ne znaju. Često prođe dosta vremena dok se postavi prava dijagnoza i veliki broj neprijatnosti koje osoba doživljava ne pripiše pravom uzroku – upravo hijatusnoj herniji.

Misteriozni simptomi ili Vagus nerv

Misteriozni simptomi ili Vagus nerv

Tekst pred vama je namenjen ljudima kojima „nije ništa“. Ljudima koji su obavili različite medicinske pretrage, dobili tu i tamo neki lek i koji su ispraćeni dobronamernim rečima lekara: Rezultati su dobri, nije vam ništa. A ipak pacijenti osećaju da je nešto… i to nešto i dalje izaziva neprijatnost i utiče na kvalitet života.