Legenda o nastanku Sunca

Legenda o nastanku Sunca

Na početku „vremena sna“ Sunce nije sijalo. U to vreme živela je jedna žena, koja je zato što joj je bilo zabranjeno da se uda za čoveka koga je izabrala, odlučila da napusti svoje pleme. Nije htela da sluša nikakva objašnjenja od svojih saplemenika. Dugo, dugo je...