Moždani talasi

Moždani talasi

Šta su moždani talasi, kakvu „ulogu“ imaju u našem životu i, možda najbitnije pitanje, kakvu praktičnu dobrobit za nas i naš svakodnevni život može da ima poznavanje ovih talasa? Svakodnevne sitnice… Gotovo uvek kada se suočimo sa problemima, od...
Tai Či Čuan (Tai Chi Chuan) – veština i elegancija

Tai Či Čuan (Tai Chi Chuan) – veština i elegancija

Tai Či – borilačka veština: Da ili Ne? Smatra se da je Tai Či Čuan „meka“ borilačka veština – da bi se odvojila teorija i praksa ove veštine od takozvanih „tvrdih“ borilačkih veština koje su pre svega namenjene borbi. Na Tai Či se pre svega gleda kao na oblik...
Jogunasta ljubičica

Jogunasta ljubičica

Jednog jutra, rosom namočena, podigla je glavu, oko sebe pogledala i spazila ružu visoko izraslu, tananog struka i gordo uzdignute glave, kao da je zrak svetlosti što blista sa smaragda. Ljubičica otvori plave usne i uzdišući reče: Koliko sam nesrećna među mirisnim...
Legenda o nastanku Sunca

Legenda o nastanku Sunca

Na početku „vremena sna“ Sunce nije sijalo. U to vreme živela je jedna žena, koja je zato što joj je bilo zabranjeno da se uda za čoveka koga je izabrala, odlučila da napusti svoje pleme. Nije htela da sluša nikakva objašnjenja od svojih saplemenika. Dugo, dugo je...